Kommunal statistik 1871-2010

Antal och andel municipalsamhällen med fullmäktige, hela riket 1919-1946
  Fullm Stämma Totalt %fullm
1919 55 126 181 30,4
1920 53 135 188 28,2
1922 62 124 186 33,3
1926 70 130 200 35,0
1930 77 125 202 38,1
1934 98 115 213 46,0
1938 167 61 228 73,2
1942 185 50 235 78,7
1946 181 38 219 82,6