Kommunal statistik 1871-2010

Förekomsten av partilistor vid valen till municipalfullmäktige, hela riket 1919-1946
  Antal %
1919 41 74,5
1920 40 75,5
1922 47 75,8
1926 62 88,6
1930 69 89,6
1934 93 94,9
1938 139 83,2
1942 145 78,4
1946 150 82,9