Kommunal statistik 1871-2010

Antal valda ledamöter och andel valda kvinnor vid valen till municipalfullmäktige, hela riket 1919-1966
  Valda därav kv % kv
1919 1235 73 5,9
1920 588 22 3,7
1922 1350 57 4,2
1926 1533 41 2,7
1930 1653 56 3,4
1934 2029 56 2,8
1938 3280 147 4,5
1942 3611 209 5,8
1946 3464 226 6,5
1950 3115 234 7,5
1954 2756 221 8,0
1958 1679 131 7,8
1962 522 40 7,7
1966 95 5 5,3