Kommunal statistik 1871-2010

Procentuella valdeltagandet vid valen till municipalfullmäktige, hela riket 1919-1966
  män kvinnor totalt
1919 43,8 41,9 42,8
1920 27,2 16,6 21,6
1922 34,0 23,4 28,4
1926 40,9 32,0 36,2
1930 47,4 38,4 42,6
1934 50,7 48,8 46,4
1938 49,3 41,5 45,2
1942 47,4 42,1 44,6
1946 51,8 45,6 48,7
1950 56,7 51,9 54,2
1954 50,7 46,6 48,6
1958 44,7 40,8 42,7
1962 47,2 43,6 45,3
1966     39,7