Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning på partier vid valen till municipalfullmäktige, hela riket 1962 och 1966
  H Cp Fp S K Ö Summa
1962 9,2 1,5 11,7 35,8 0,8 41,0 100,0
1966 8,4 8,4 18,9 42,1 2,1 20,0 99,9
Anm.: H=Högern, Cp=Centerpartiet, Fp=Folkpartiet, S=Socialdemokraterna;
K=Kommunisterna, Ö=Övriga