Kommunal statistik 1871-2010

Antal mandat för övriga partier vid stadsfullmäktigevalen, hela riket 1919-1966
            Antal städer  
  Totalt Bf Fria Nat Övriga Totalt Exkl Bf
1919 61 2     59 10 9
1920 70 2     68 19 18
1922-23 35 3     32 11 10
1926-27 82 3 7   72 27 26
1930-31 77 5 8   64 25 23
1934-35 51 11 6 8 26 28 22
1938 85 15 3 13 54 38 28
1942 65 25 3 6 31 37 21
1946 69 41 2 3 23 35 12
1950 17 0 1 0 16 8 8
1954 16 0 0 0 16 8 8
1958 33 0 0 0 33 7 7
1962 34 0 0 0 34 9 9
1966 37 0 0 0 37 14 14

Anm. Bf=Bondeförbundet (ej övrigt parti från 1950); Fria=Fria gruppen;
Nat=nationella och nationalsocialistiska partier