Kommunal statistik 1871-2010

Antal städer där respektive parti varit största parti i stadsfullmäktige, hela riket 1919-1966
  1919 1920 1922-23 1926-27 1930-31 1934-35 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966
Soc dem 34 30 35 48 57 74 107 117 120 129 129 129 129 127
Hög/Mod 48 63 63 54 42 29 7 3 4 2 3 3 3 3
Lib/Fp 11 7 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Annat 13 9 9 8 12 10 2 1 2 0 1 1 1 2
Städer 106 109 110 112 112 114 116 121 127 133 133 133 133 132
Anm: Hög/Mod=Högerpartiet, Moderata samlingspartiet; Lib/Fp=Liberalerna, Folkpartiet; Soc dem=Socialdemokraterna;