Kommunerna 1955: Alfta landsortskommun

Alfta rubrikAlfta kyrka

Alfta kyrka. Den står mitt i byn och kommunen samt dominerar på mer än ett sätt

Alfta kyrkskola

Den 100-åriga Kyrkskolan är uppförd i typisk Alfta-stil. Den används fortfarande för sitt ursprungliga ändamål fast kaminuppvärmning är otidsenlig.

Alfta centralskola

Den nya centralskolan är mera funktionell. Den är pampig på sitt sätt men kanske litet själlös.

Alfta, Österbergs Smidesfabrik

Tiderna förändras och samhället med dem. Jordbrukskommunen Alfta strävar att differentiera sitt näringsliv. Till Östbergs Smidesfabrik har kommunen lånat 100000 kronor för uppförande av denna 300000-kronors verkstad.

Alftaströmmarna

Alfta-strömmarna, när de är som vackrast och sådana de ännu ter sig ibland.

Alfta Malviks kraftstation

Oftast är dock strömmarna torrlagda. Naturkraften har fångats in i Malviks kraftstation som levererar 19000 kW per år.