Kommunerna 1955: Upphovsrätt till Kommunerna 1955

Delar av bildsamlingen Från Kommunerna 1955 omfattas av skydd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Den rättsinnehavare som har synpunkter på publiceringen av material som omfattas av upphovsrättsligt skydd ombeds vänligen vända sig till Stads- och kommunhistoriska institutet.

Adress: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm