Om Kommunerna 1955

Kommunerna 1955 är en fotografisk dokumentation av svenska landskommuner från det tidiga 1950-talet. Materialet var ursprungligen en 50-årspresent till Sixten Larsson, förbundsdirektör i dåvarande Landskommunernas förbund. Över 700 av de samtida landskommunerna och köpingarna sammanställde fotografier, vykort, teckningar och ibland små beskrivningar av den egna kommunen. Bidragen samlades därefter i femton omfångsrika volymer under namnet Från kommunerna 1955 och överlämnades till jubilaren på högtidsdagen i början av augusti 1955.

Det kommunala livet befann sig vid den tiden i ett livaktigt skede. Storkommunreformen var nyligen (1 januari 1952) genomförd och till följd av sammanslagningarna hade antalet landskommuner minskat kraftigt, från över 2200 till drygt 800. De nya kommunala enheterna var i full färd med att bygga upp sin egen identitet. Bildmaterialet ger ett unikt tvärsnitt av den tidens svenska landskommuner och köpingar.

Sixten Larsson menade att ett bokverk av sådant slag inte borde vara hans personliga egendom utan överlämnas till förbundets arkiv. Så blev också fallet. Efter en serie kommunreformer och omorganisationer är det numera Sveriges Kommuner och Landsting som har att vårda bildskatten från 1950-talet. Efter överenskommelse mellan Stads- och kommunhistoriska institutet och Sveriges Kommuner och Landsting har institutet fått möjlighet att publicera materialet digitalt, så att det i linje med mottagarens intentioner kommer en ännu större allmänhet tillgodo.

Arbetet med digitaliseringen har utförts av Mats Hayen vid Stockholms stadsarkiv samt Tom Silvennoinen och Anna-Karin Lundberg från HB Collegit.

Utgivningen har möjliggjorts tack vare generöst anslag från Johnsonstiftelsen.