Kommunerna 1955: Arnäs landskommun

Arnäs bild

Utsikt Öfjärden

Det vackra ARNÄS...
Utsikt över Öfjärden vid Stenberg

Arnäs plåtslageriverkstad


Det ARNÄS, som kommer... Plåtslageriverkstad vid Bonässunds slip

Arnäs emballagefabrik

Det ARNÄS, som kommer...
Hanells emballagefabrik i Arnäsvall

Arnäs folkskola och kyrka

ARNÄS är en gammal socken vid Bottenhavet med talrika fornlämningar från stenåldern. Ytan är 331 km2, varav 3622 ha åker. Kommunen har (år 1955) 5355 invånare. Huvudnäringarna äro jordbruk och industri. På bilden t. v. synes kyrkan och folkskolan.

Arnäs gammal landsvägsbro

Det ARNÄS, som var...
Gammal landsvägsbro på "rikstretton" vid Ovansjö

Arnäs gammal skvaltkvarn

Det ARNÄS, som var...
Gammal skvaltkvarn vid Stybbersmarksån