Kommunerna 1955: Bodafors köping

Bodafors vapen

Bodafors hus

Det ligger ett bygge vid hörnet.
Där måste jag alltid stanna...

Bodafors källare

Jag stod där, då källrarna sprängdes
i urbergets knöliga panna,
då skopornas hajkäftar svängdes
av grävmaskinernas motor...

Bodafors pålar

och raden av pålar förlängdes och blev till ett mammutskelett med spretande, benvita knotor.

Bodafors mur 1

Bodafors mur 2

Och hela min morgon jag sjungit
i takt med de svingande slagen,
då slevar och nithamrar klungit.
Betongkonstruktionen har sprungit
i spänstiga språng emot dagen...

Bodafors mur

Nu står den där, murad och nitad
med bultar i balkarnas flänsar,
en väldig kolteckning, ritad
på rymder som inget begränsar.

Bodafors murare

De vita strömolnen länsar
förbi för den fuktiga västan,
men bygget räcker dem nästan
längst upp med ett pekande finger.

Bodafors tegelbärare

Och tegelbärarna springer
högt uppe på sviktande plankor.
Men vi står här nere och bligar
mot deras luftiga stigar

Bodafors tegelbärare 2

och vaggar betänksamt som ankor
och vet, att bygget av betong och järn
ska krympa ihop till en hyreskasärn.

Bodafors hus

Men om de blott släpar och sliter för födan
och om de blott skapar hyresbaracker -
den skapande mödan
är dock lika helig och gripande vacker.
(Ur Bygget av Sten Selander)