Kommunerna 1955: Brösarps landskommun

Brösarp Havängsdösen

Haväng. Ravlunda.
Ut mot havets oändlighet
som tidlöst monument över bygd och folk står Havängsdösen.

Brösarp byskola

Brösarps byskola, byggd 1845. Brösarp. Här håller kommunalfullmäktige och kommunens nämnder sina sammanträden.

Brösarp Christinehofs sågverk

Christinehofs sågverk. Andrarum. Arbetsmöjligheterna i bygdens skogar har stor betydelse. Här förädlas en del av virket. Kanske en framtidsmelodi?

Brösarp Andrarum betor hästhackas

Betorna hästhackas. Andrarum.
Jordbruk och skogsskötsel samt i någon mån fruktodling är de viktigaste näringarna i Brösarps storkommun.

Brösarp Eljaröds by

Eljaröds by.
Vägen Ystad - Kristianstad går här genom byn som ligger mitt i storkommunen och har ortens friluftsbad där simkurser anordnas för ungdomen.

Brösarp kommunalkontor

Gammal släktgård, Brösarp.
Här är kommunens kommunalkontor. Medelsförvaltningen är centraliserad. Kommunalnämndsordföranden är kommunalkassör.

Brösarps by


Brösarps by.
I dalen norr om byn flyter Värkeån mellan stränder av rött slam
som vatten spolat från de röda högarna, avfallet från Alunbruket i Andarum.
Och runt om i enastående skönhet och ovanlig storslagenhet, Brösarps backar, hedlandskapet.
Brösarps by har provinsialläkare bostad , där bor distriktsveterinär. Där finns apotek och tandläkare vid tandpoliklinik. Vägkassedistriktet har byggt garage.
Ett stort avloppsföretag bygges. Kommunens industrinämnd har framarbetat beslut att snickeriverkstad skall byggas med kommunens hjälp.

Brösarp Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka. Byggd på 1000-talet.

Brösarp mellanskola

Fågeltofta mellanskola. Fågeltofta. Undervisning 1724 och ordnad skola sedan 1767.

Brösarps kommun omfattar förutvarande kommunerna Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta och Ravlunda. Är den nordligaste delen av Österlen. Har många kommunala problem, därav det största, är den strävan att ungdomen kan få det så bra att den stannar kvar och bygger vidare, en levande bygd.

Brösarp signaturer