Kommunerna 1955: Brunnby landskommun

Brunnby bild text

Brunnby bild text 2

Brunnby kommun omfattar Kullaberg och slätten närmast söder därom.
Talrika gravhgögar, stenåldersboplatser och domarringar vittna om gammal kulturbygd. Kyrkan är från 1100-talet och dess stjärnvalv prydas av medeltida kalkmålningar. En stor del av kommunen lyder under Krapperups gods, vars slott stammar från 1500-talet.
Kullen har haft fyrplats sedan 1560. Kring Kullabeg har genom tiderna spunnits ett nät av sägner, skalder ha besjungit dess skönhet medan vetenskapens företrädare ägnat sig åt saklig utforskning av dess särarter.
Sin gamla karaktär av jordbrukskommun har Brunnby i stort sett bibehållit, medan fiskelägena - Arild, Lerhamn, Mölle, Nyhamnsläge och Skäret - numera ha sin främsta betydelse som turistorter och såsom sådana - sätta en delvis ny prägel på Brunnby kommun.