Kommunerna 1955: Burlövs landskommun

Burlöv rubrik

Burlövs kommuns medborgarhus uppfördes åren 1952 - 53 och invigdes den 7 februari 1953 av Sv. Landskommunernas förbunds ordförande riksdagsman Rudolf Anderberg.
Den 46 meter långa och 12 meter breda byggnaden vid Stortorget i Arlöv inrymmer kommunalkontor, fullmäktiges sessionsrum, byggnadsnämndens kontor och expedition, kommunbiblioteket, tandpoliklinik, vaktmästarebostad samt 7 st. sammanträdesrum och en större festsal. I källaren finnes bl.a. arkivutrymmen, hobbylokaler och skyddsrum.

Burlöv medborgarhus

Burlöv medborgarhus entrehall

Medborgarhuset: Entréhallen.

Burlöv medborgarhus sessionsrum

Medborgarhuset: Fullmäktiges sessionsrum.