Kommunerna 1955: By landskommun

By vapen och signatur

By kyrka