Kommunerna 1955: Byske landskommun

Byske rubrik

Bildad år 1875 - tidigare tillhörande Skellefteå landskommun
Areal cirka 10 kvadratmil
Består av församlingarna Byske och Fällfors
Folkmängd 1930: 10.362 invånare - 1955: 8.457 invånare
Dessa siffror är en följd av den s k sågverksdöden under 1920 - 1930.

Byske kommunalhus

Kommunalhuset i Byske var ursprungligen s.k. sockenstuga och uppfördes något av åren mellan 1810 och 1815. År 1892 inrättades en sjukstuga i övre våningen. Av det reglemente som fastställdes för denna, framgår att sjuksköterskan skulle åtnjuta en lön av 125 kronor per år samt rätt till ersättning av 60 öre per dag för varje patients kosthållning.
Senare har huset tillbyggts för att bereda plats för kommunalförvaltningen när denna centraliserades år 1933.
Numera börjar emellertid utrymmena vara alltför knappa och kommunalnämnden har därför föreslagit kommunalfullmäktige att tillsätta en kommitté för utredning om uppförande av nytt kommunalhus.

Byske ålderdomshem

Det första ålderdomshemmet inom Byske kommun togs i bruk år 1892. Det var beläget i Frostkåge samt drevs i samband med jordbruk. En del av byggnaderna användes fortfarande, nu som elevbostäder vid Solviks folkhögskola.
Det nuvarande ålderdomshemmet byggdes åren 1929 - 1930 i Byske municipalsamhälle. Hemmet invigdes av dåvarande landshövdingen i Västerbottens län, Ringstrand, och betecknades av denne som ett av de bästa i Sverige och det absolut förnämsta inom länet.
Senare har det visat sig, att hemmet är för litet och utbyggnad har diskuterats. De socialvårdande myndigheterna ansågo emellertid att man borde bygga nytt. Bl.a. åberopades att huset var uppfört i trä samt att rummen voro avsedda för två personer i varje.
Uppförandet av nytt ålderdomshem påbörjades hösten 1954 och skall det nya hemmet bereda plats för 60 åldringar. Bygget skall uppföras i två etapper, varav första etappen skall bereda plats för 44 personer, fördelat på 8 dubbelrum och 28 enkelrum. Dessutom inrymmes fullt modern köksavdelning och övriga för ett modernt ålderdomshem behövliga anordningar. Det gamla hemmet kommer att ombyggas och tagas i anspråk som personalbostäder.

Byske kyrka

Byske kyrka påbörjades år 1868, sedan Konungen genom skrivelse år 1867 beslutat, att Byske församling skulle bildas genom utbrytnine från Skellefteå landsförsamling.
Kyrkan invigdes den 13 oktober 1872.
Den genomgår för närvarande en omfattande renovering och beräknas komma att återinvigas hösten 1955.

Byske vykort