Kommunerna 1955: Dals-Eds landskommun

Götalands till ytvidden största kommun, gränsar mot Norge från Värmland i norr till Bohuslän i söder. 76000 hektar land och 6150 invånare.

Dals-Ed Eds samhälle Stora Lee och Lilla Lee

Eds samhälle med Stora Lee och Lilla Lee. Avstånd mellan sjöarna 300 meter, nivåskillnad 33 meter.

Dals-Ed Karl XII-stugan hembygdsmuseum

Karl XII-stugan i Ed, numera hembygdsmuseum. God exponent för dalsländsk l700-talsstil.