Kommunerna 1955: Danderyds köping

Danderyd rubrikDanderyd Danderydsgården