Kommunerna 1955: Djurö landskommun

Djurö rubrikDjurö ålderdomshem

Ålderdomshemmet byggt år 1953

Djurö är en typisk skärgårdskommun med ett otal öar, holmar
och skär. Den bildades av Djurö, Möja och Nämdö kommuner. Till ytinnehållet är den en av Stockholms läns största, med hänsyn till innevånarantalet en av de minsta. Kommunen karakteriseras av strömmingen och sommargästerna. Under sommarmånaderna mer än tiodubblas innevånarantalet. Kommunen har f.n. mer än dubbelt så mänga bostadslägenheter som permanenta innevånare - ändå råder bostadsbrist. Landsbygdens avfolkning har också drabbat skärgården, vi
tror oss dock skönja en ändring i detta avseende och hoppas på
framtiden.

Djurö signatur

Djurö Runmarö Stavsnäs

Utsikt från Runmarö mot Stavsnäs