Kommunerna 1955: Färingsö landskommun

Färingsö rubrikFäringsö karta

FÄRINGSÖ är en storkommun i stockholms län, ytinnehåll >30,62 km2, invånareantal den 31/12 1954 2978 och antalet skattekronor 91400. Enligt en karta från 1000-talet var namnet Färinga öar. Detta namn antages ha uppkommit efter dåtida invånare som kommit farande, "färingar", och blivit bofasta på den ögrupp i Mäleren varav Färinga öar då bestod. Huvudorten hette på denna tid Färingatuna, nuvarande Färentuna. Färinga öar blev så småningom Färingsön, som efter tillkomsten av Svartsjö kungsgård alltmer kallades Svartsjölandet. Med bildandet av storkommunen har åter det gamla namnet Färingsö kommit tiLL heders.
Färingsö kommun består av socknarna Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshög. Sånga kyrka, som är moderkyrka inom pastoratet, byggdes omkring år 1175. Färentuna kyrkas äldsta del är från 1100- talets senare hälft. Skå kyrka invigdes år 1700, sedan den förutvarande brunnit ned år 1695. Pilleshögs kyrka är den minsta i pastoratet, en romersk kyrka från 1100-talet.
I kommunen finns, på Hillersjöhällen, mälarbygdens längsta runskrift. Svartsjö slott ligger i Sånga församling. Dess första kända årtal är 1285, då Magnus Ladulås skänkte bort Svartsjö jämte hela ön åt domprosten Anders och hans broder Israel Anae. Från år 1891 har slottet använts som tvångsarbetsanstalt och sedermera alkoholistanstalt.
Huvudnäring i kommunen är jordbruk och trädgårdsodling. I Skå finnes sedan ett 20-tal år tillbaka ett flygfält. För övrigt märkes Jordbrukets Föreningsskola på egendomen Sånga Säby, som sedan 1943 äges av Sveriges Lantbruksförbund. Barnbyn Skå (Skå-Edeby), tillhörig stockholms stad, inrättades 1947 såsom barnhem för normalbegåvade men svårfostrade barn.