Kommunerna 1955: Fårösunds landskommun

Kommunen utgöres av Gotlands norra del, omfattande
de gamla kommunerna Bunge, Rute, Fleringe och Fårö.
Innevånarantalet den 31.12. 1954 utgjorde 3366 personer.
Skattekronor enligt 1954 års taxering var 79002 skkr.
Uttaxering år 1955 till den borgerliga kommunen kr. 7,75.
Näringar:
Jordbruk, kalkstensindustri, fiske, småindustri, turism och försvaret.
Utbildningsmöjligheter:
Folkskolor, yrkesskolor, buss till samrealskola i Slite, frivillig studieverksamhet genom studieförbunden, föreläsningsföreningar, utmärkta bibliotek, m.m.
Rekreation:
Vacker natur med utmärkta badstränder, tältmöjligheter, restauranter, kaféer och vandrarhem. Sommartid är kommunen och särskilt Sudersand å Fårö ett omtyckt turistmål.
Sevärdheter:
Bunge kulturhistoriska museum, fyra 1100-talskyrkor, flygsandfälten vid Ulla Hau, kalkstensformationerna vid kusten o. dyl.
För botanisterna är Gotlands underbara växtvärld ett eldorado.
Fårösunds samhälle:
Modernt samhälle med vackert läge å sluttningen mot Fårösundet. Livlig affärsverksamhet, skyddad hamn, goda vägar, vatten och avlopp. Badplatser såväl inom som utom samhället. Ny idrottsplats, hotell, banker, biografer m.m. Nytt ålderdomshem och nytt kommunalhus vartill Kommunaktiebolaget levererat inredningen.
- - - - - - - - - - -
Denna presentation av Fårösunds natursköna kommun är
uppgjord å kommunalkontoret i juni 1955.

Fårösund Fårö kyrka

Fårö kyrka.

Fårösund

Fårösund.

Fårösund Gammelgården bunge museum

Gotland. Gammelgården, Bunge museum.

Fårösund

Fårösund.

Fårösand Sudersand

Sudersand, Fårö.

Fårösand raukar Lauters

Fårö. Raukar vid Lauters.