Kommunerna 1955: Fellingsbro landskommun

Fellingsbro vapen

Fellingsbro kyrka

Fellingsbro kyrka 1750

Fellingsbro kastalen

Kastalen

Fellingsbro folkhögskolan

Folkhögskolan

Fellingsbro kommunalhuset

Kommunalhuset

Fellingsbro kommun är belägen i landskapet Västmanland men tillhör Örebro län med en yta av 3,5 kvadratmil och c:a 5400 innevånare.
Huvudnäringen är jordbruk och skogsbruk men har under åren även växt fram industri av olika slag.
Kommunen berördes ej av kommunsammanslagningen varför den kommunala förvaltningen fått utvecklas på ett normalt sätt.

Fellingsbro signaturer