Kommunerna 1955: Finspångs köping

Finspång rubrikFinspång

På den gamla brukskulturens grund har en modern industriort vuxit fram. De historiska minnena samsas gott med det nya samhällets expansiva utveckling. Fager östgötanatur inramar både slott och arbetarebostäder, både verkstäder och sociala välfärdsinrättningar.

Finspång slottet

Slottet

Finspång Svälthagen

Bostadshus, Svälthagen

Finspång industri Stal

Industribyggnad (Stal)

Finspång samrealskolan

Samrealskolan

Finspång brandstation

Brandstationens hall Finspång signaturer