Kommunerna 1955: Forshaga köping

Forshaga rubrikForshaga vapen

Forshaga köping bildades 1944 genom att Grava kommun, som i kyrkligt avseende redan hade delats år 1919, då delades i 2 borgerliga kommuner.
Redan 1930 förelåg förslag om delning vilken skulle träda i kraft den 1 jan. 1932. Detta förslag avslogs av Kammarkollegiet.
År 1938 aktualiserades av länsstyrelsen frågan om municipalsamhällets utvidgning att omfatta större delen av Forshaga församling och detta föranledde att municipalfullmäktige tillsatte en kommitte för utredning om samhällets ombildning till köping.
Den 8 november 1940 tillsatte Kungl. Kammarkollegiet en utredningsman för utredning om samhällets och församlingens ombildning till egen köpingskommun. Efter uppvaktningar i stockholm ang. ersättningsfrågan förordnade Kungl. Maj:t den 26 mars 1943 att Forshaga municipalsamhälle utökat med övriga delar av Forshaga församling skulle utbrytas från Grava kommun och bilda egen köpingkommun, samtidigt som ersättningen till Grava kommun nedsattes från 30000 till 25000
att utgå under 20 år.
Köpingen har under de gångna 11 åren utvecklats i normal omfattning med livlig byggnadsverksamhet särskilt beträffande bostadsbyggande.
Några äldre traditioner som egen kommun kan icke ifrågakomma på grund av den korta tid köpingen verkat, varför endast tillblivelsen angives på vår textsida.

Forshaga signaturer

Forshaga brandstation

Brandstation

Forshaga kommunal byggnad

Kommunal byggnad för Apotek, Tandvård, Distr. sjukvård, Byggnadskontor m.m.

Forshaga vårdhem Berg

Vårdhemmet Berg

Forshaga pensionärshem

Pensionärshem