Kommunerna 1955: Gillberga landskommun

Gillberga rubrik

Gillberga Värmlands Nysäter utsikt kyrkan Kik

Värml. Nysäter. Utsikt mot kyrkan och Kik.

Gillberga utsikt Kila kyrka

Utsikt vid Kila kyrka.

Gillberga signatur