Kommunerna 1955: Grödinge landskommun

Grödinge kyrka

Grödinge

Gammalt och nytt. den nya centralbebyggelsen vid Vårsta i Grödinge.