Kommunerna 1955: Gustav Adolfs landskommun

Ålderdomshemmet i Geijersholm

Ålderdomshemmet i Geijersholm invigt den 4 augusti 1953, rymmer personalbostäder och 21 vårdplatser.