Kommunerna 1955: Hällby landskommun

Hällby rubrik

Kommunen uppstod vid den stora kommunsammanslagningen år 1952 och omfattar de forna socknarna Torshälla lands samt Tumbo och Råby-Rekarne, med undantag av en till Torshälla stad exkorporerad del av den tidigare landskommunen. Hällby kommun, som geografiskt är belägen i nordvästra delen av Södermanland, gränsar i norr till Mälaren och Västmanlands län, i väster till Väster-Rekame kommun, i söder till Eskilstuna stad och i öster till Torshälla stad. Kommunen har den l juni 1955 i runt tal 3000 invånare. Huvudnäringen är industri och jordbruk. En avsevärd del av kommunens skattebetalare har sin försörjning i den närliggande Eskilstuna stad. Stora av kommunen planerade arbeten för vatten- och avloppsfrågans ordnande, för skolbespisning och för byggande av hyresbostäder är för närvarande påbörjade och samarbetet mellan de tre kommundelarnas representanter har utvecklats tillfredsställande.

Hällby centralskola

Hällby centralskola - uppförd år 1949.

Hällby Tumbo kyrka

Tumbo kyrka

Hällby Råby-Rekarne stenkyrka

och Råby-Rekarne stenkyrka

Hällby kyrka

Hällby kyrka - uppförd år 1931 helt på frivillig väg av insamlade medel. Den kyrkliga verksamheten på platsen finansierades på frivillig väg alltsedan kyrkans tillkomst och fortfarande.

Hällby Hällbybrunn allé 1955

Alléparti från Hällbybrunn i seklets början

Hällby Hällbybrunn allé

och år 1955.

Hällby Hällbybrunn centrum

Hällbybrunns centrum år 1920

Hällby Hällebybrunn badanstalt

"Hälleby Brunns" badanstalt, som numera är ett minne blott, var vid 1800- talets slut och 1900-talets början vida känd för sitt hälsovatten och
sina hälsobad.

Hällby Hällbybrunn restaurant hotell

Badrestauranten och hotellet tillhörde badrörelsens glanstid. Byggnaden t.h. inköptes av kommunen 1938 och här åstadkoms ett av de första moderna pensionärshemmen i Södermanland.