Kommunerna 1955: Hallingebergs landskommun

Hallingeberg rubrik vapen

Hallingebergs kommun ligger i det fagra Tjust, omfattar 15072 hektar och har omkring 3500 invånare. Kommunen är långsträckt och genom densamma sträcker sig Långrammens, Kogarens och Långsjöns natursköna dalstråk.

Hallingeberg kyrka

Hallingebergs kyrka

Flera järnåldersgravfält finnes samt ett par borglämningar. Kommunen är till största delen en utpräglad skogs- och jordbruksbygd. I södra delen ligger Ankarsrums Bruk vid Långsjöns utlopp i Hällsjön. Bruket anlades år 1655. Minnet av dess 300-åriga tillvaro firas i år med stora festligheter av olika slag. Det äges av ett familjebolag med brukschefen Jonas Spånberg som verkställande direktör. Industrianläggningen omfattar gjuteri, mekanisk verkstad, pressverk och emaljeringsverk. Några av de förnämsta tillverkningsartiklarna äro badkar, elspisar, gasspisar, kaminer, mjölktransportflaskor, byggnads- och hushållsgods. Bruket driver även jordbruks- och sågverksrörelse. Antalet anställda är c:a 700.

Hallingeberg Kogaren

Vy över sjön Kogaren

I takt med det industriella uppsvinget vid Ankarsrums Bruk går kommunens utveckling. Kommunen har under de senaste 15 åren präglats även livlig byggnadsverksamhet. Omkring 150 egnahem och ett 10-tal flerfamiljshus har tillkommit under nämnda tid. I Ankarsrums samhälle finnes nu omkring 275 egna hem med välskötta täppor. Till bostadsbyggandet lämnar såväl Bruket som kommunen subventioner.

Hallingeberg pensionärshem Hummelstad

Pensionärshemmet i Hummelstad

Skolväsendet, socialvården och hälsovården har under senare år genomgått betydande förbättringar. I Hallingebergs kyrkby har nyligen uppförts en folkskola, som fyller högt ställda anspråk. Kommunen har ett vackert och välskött ålderdomshem, beläget i Ankarsrum.

Hallingeberg Ankarsrum

Modern bebyggelse i Ankarsrum

Vidare finnes 4 pensionärshem med moderna och trivsamma lägenheter, samt läkarbostad med mottagning. Kommunen står nu i begrepp att uppföra ett kommunalhus. Detta kommer att inrymma lokaler för den kommunala förvaltningen, tandpoliklinik, sjukkassa, apoteksfilial, folkbibliotek, bank, butik, vaktmästarebostad och garage. Byggnaden, som kommer att ligga i närheten av järnvägsstationen i Ankarsrum, blir en central punkt i samhället.
Det är väl sörjt för fritidssysselsättningen för ungdomen. I yrkesskolans regi äro kvällskurser anordnade i ett flertal ämnen. En fullt modern idrottsplats står färdig att invigas. Kostnaden fördelas lika mellan kommunen och Bruket.

Hallingeberg skola

Hallingebergs nya skola

Hallingeberg Ankarsrums kyrka

Ankarsrums kyrka

De kommunala myndigheterna har gemensamt med bruksledningen sökt lösa sammanlevnadsfrågorna på bästa sätt. Sålunda har kommunen och Bruket gemensamt löst vatten- och avloppsfrågorna. De idéella och politiska rörelserna visar en livlig verksamhet. Den kommunala verksamheten har fått en alltmer ökad omfattning.

Hallingeberg Ankarsrums folkskola

Ankarsrums folkskola

Kommunens utveckling under de senaste 10 åren kanske bäst belyses om det nämnes, att år 1946 omslöt budgeten 480900 kr under det att den för år 1954 omslutit 1866000 kr och för år 1955 beräknats till 1973000 kr.

Hallingeberg ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet

Hallingeberg emaljeringsverket Ankarsrums bruk

Emaljeringsverket, Ankarsrums bruk

Hallingeberg signaturer