Kommunerna 1955: Hallstahammars köping

Hallstahammar rubrik

Hallstahammar vapen

Köpingen bildades den 1/1 1943 av Svedvi socken och norra delen av Kolbäcks socken. Vid kommunsammanslagningen sammanslogs Bergs socken med köpingen. Den kraftiga utvecklingen sedan köpingsbildningen framgår i någon mån av följande jämförelse:

  1943 1951 1955
Areal i hektar 5930 5930 10847
Antal invånare 5596 8233 9974
Antal Skattekronor 100021 190102 343888
Utdebitering per skattekrona 8:- 8:50 9:75

Köpingens ekonomiska "hörnstenar" är de tre industrierna, Hallstahammars AB (Bruket) med anor från början av 1600-talet, Bultfabriks AB (Bulten), grundat 1873, och AB Kanthal, grundat 1931. De sysselsätta f. n. i runt tal 3000 personer.

Hallstahammar kommunalhuset

Kommunalhuset, uppfört 1949 såsom "provisorium".

Hallstahammar Fredhemsskolan

Fredhemsskolans huvudbyggnad, uppförd 1952/53.

Hallstahammar Nibblegården ålderdomshem

Nibblegården, köpingens ålderdomshem, uppfört 1932, ombyggt 1946 och moderniserat i år.

Hallstahammar Parkgatan

Parkgatan, köpingens förnämsta affärsgata.

Hallstahammar sporthallen

Sporthallen, uppförd 1939 av "Bulten".

Hallstahammar Trångfors smedja

Trångfors smedja, början till nuvarande "Bruket".

Hallstahammar AB Kanthals laboratorium

AB Kanthals laboratoriebyggnad.

Hallstahammar Strömsholms kanal Sörkvarn

Strömsholms kanal vid Sörkvarn med två av de nio slussarna inom Hallstahammar.

Hallstahammar kanalleden Skanzsjön

Fågelliv i Skanzsjön, en konstgjord sjö i anslutning till kanalleden.