Kommunerna 1955: Hammerdals landskommun

Hammerdal rubrik

Hammerdal kommunalhuset

Kommunalhuset

Hammerdal Hammerdalsbron

Hammerdalsbron

Hammerdal vinter

Parti av Hammerdal

Hammerdal ålderdomshem

Ålderdomshemmet

Hammerdal kyrka

Hammerdals kyrka

Hammerdal släktgård

Gammal släktgård