Kommunerna 1955: Harrie landskommun

Harrie Lilla Harrie kyrkby redskapsverstad

Lilla Harrie kyrkby med redskapsverkstaden i förgrunden.

Harrie gamla landsvägsbron Bråån Örtofta

Gamla landsvägsbron över Bråån i Örtofta.

Harrie kvarndämmet Kävlingeån Rinnebäck

Kvarndämmet i Kävlingeån vid Rinnebäck i Stora Harrie.

Harrie sockerbetsfält Remmarlöv

En vision av oändlighet; sockerbetsfält i Remmarlöv.