Kommunerna 1955: Hemse landskommun

Hemse Storgatan kyrka

Vy från Storgatan i Hemse samhälle. Hemse kyrka i bakgrunden.

Hemse samhälle

Vy från Hemse samhälle, tagen den 6 juni 1955.

Hemse Högsbyskolan

Högsbyskolan, centralskola i Hemse kommun.

Hemse Högsbygårdar

Högsbygårdar, kommunal bostadsstiftelse inrymmande bostads- och affärslägenheter.