Kommunerna 1955: Hietaniemi landskommun

Hietaniemi förvaltningsbyggnad Hedenäset

Förvaltningsbyggnaden i Redenäset som uppfördes år 1947. Kommunens storlek 7.7 kvm. Invånareantal 2657 personer.

Hietaniemi centralskolan Hedenäset

Centralskolan i Hedenäset / enhetsskola / första utbyggnadsetappen.

Hietaniemi Bäckesta

Utsikt från Bäckesta.

Hietaniemi klockstapel ryssklockan

Klockstapeln vid Hietaniemi kyrka uppförd år 1773 där den omtalade "ryssklockan" förvaras och användes.

Hietaniemi kyrka

Hietaniemi kyrka uppförd år 1747.

Hietaniemi Armasjärvi minnessten

Minnesstenen i Armasjärvi efter 44 värnpliktiga vilka den 24 okt. 1940 omkommo i Armasjärvi sjö.

Hietaniemi kyrka riksrös

Riksrös vid Hietaniemi kyrka som är placerad på ett visst avstånd från finska gränsen som här går mitt i älvfåran. Den är från Carl XIV Johans regeringstid.