Kommunerna 1955: Järnskogs landskommun

Järnskog rubrikJärnskog Koppomälven

Så fager ligger bygden mellan skogbeklädda höjder som böljemjuka lyfta sig mot horisontens rand. Där röjde våra fäder i sorger och i fröjder i med- och motgång, teg för teg, med idog håg och hand. Där växte fram vid sjö och älv de byalag och gårdar, som genom seklers möda gått från släkt till släkt i arv, där reste bygdens unga åt de gamla minnesvårdar av nya, röjda odlingsfält för gårdens plog och harv.

Järnskog Koppoms herrgård

Järnskogs centrum ligger i socknens nordöstra del där Kölaälven bildar vattenfall vid Koppom och Skönnerud. Koppoms Pappersfabriks AB ger, sedan många år tillbaka, sysselsättning åt stor del av ortens befolkning ifråga om såväl fabriks- som jordbruks och skogsarbete. Fabriksbyggnaderna har på senare år moderniserats avsevärt. Vid Skännerudsforsen finnes kommunens elverk och kvarn. Vackert beläget ovanför älvravinen, i gamla ålderdomshemmets närhet, är kommunens nya ålderdomshem under uppbyggnad, beräknat färdigt hösten 1955. I dess närhet är ortens läkarmottagning belägen, liksom även apotek, kommunalkontor, bankinrättningar, polis- och landsfiskalskontor samt randstation och järnvägsstation. Affärscentra är koncentrerat åt samhällets södra del.