Kommunerna 1955: Kungsäters landskommun

Kungsäter rubrik

Kungsäters kommun utgöres av socknarna Kungsäter, Grimmared, Karl-Gustav och Gunnarsjö. Kungsäter har skrivits: Kunnungasaetter (1326), Kununxaeter (1477), Konungssetter (1497) och Kongasaether (1540).

Kungäster kyrka

Kungsäters kyrka, byggd 1881.

Kungsäter gamla kyrka portal

Postal till Kungsäters gamla kyrka.

Kungsäter Sten Sturestenen

"Sten Sturestenen". På framsidan läses:
På denna plats slöts den 9 aprilis 1471 fördraget i Kununxaeters prästgård mellan Herr Sten Gustafsson Sture och de danskes hövitsmän.
Karske krigsmän främjade freden.
På frånsidan:
Bygdens söner hugfäste minnet i ofredens år 1941.

Kungsäter Grimmared kyrka

Grimmareds kyrka.

Kungsäter Skedeskamma Karl-Gustavs kyrka

Karl-Gustavs (före 1828 Skedeskamma) kyrka.

Kungsäter Valasjön

Utsikt över Valasjön, bekant från sägnerna om "Stacke junkrar".

Kungsäter Gunnarsjö kyrka folkskola flygfoto

Gunnarsjö kyrka och folkskola.

Kungsäter milstolpe Fevren

Milstolpe i Kungsäter, utsikt över sjön Fevren.