Kommunerna 1955: Lekeryds landskommun

Lekeryd rubrikLekeryd flygfoto

Flygfoto över Lekeryd.

Lekeryd Svarttorpsbyn Svarttorp flygfoto

Utsikt över Svarttorpsbyn, Svarttorp.

Lekeryd Nätarn

Motiv från Nätarn.

Lekeryd Smålandssången Ivar Widéen