Kommunerna 1955: Lelångs landskommun

Lelång rubrik

Lelång signaturer

Lelång Lazarby ålderdomshem

Lazarby ålderdomshem

Lelång Ärtingen

Utsikt över sjön Ärtingen