Kommunerna 1955: Lerbäcks landskommun

Lerbåck text

Lerbäck siganturer

Lerbäck kommunalhus

Lerbäcks kommunalhus Lerbäck.

Lerbäck kyrka

Lerbäcks kyrka Lerbäck.

Lerbäcks hembygdsgård

Lerbäcks hembygdsgård Lerbäck.

Lerbäck Snavlunda kyrka

Snavlunda kyrka Snavlunda.

Lerbäck Snavlunda Kårberg pensionärshem

Pensionärshemmet i Kårberg Snavlunda.