Kommunerna 1955: Ljungbyholms landskommun

Ljungbyholm Ljungby sockenmagasin

Lär vara landets förnämsta.

Ljungyholm kommunalhus tjänstebostäder

Kommunalhus och tjänstebostäder under uppförande år 1955.

Ljunbyholm pensionärshem

Pensionärshemmet i Ljungbyholm.

Ljungbyholm prästgård

Prästgården.