Kommunerna 1955: Lödöse landskommun

Lödöse vapen rubrik

Lödöse vapen

Lödöse vapen text

Lödöse signatur

Lödöse storkommun (Ale-Skövde, Sankt Peder och Tunge) har fått sitt namn och sitt vapen efter huvudorten. Från en oansenlig by växte Lödöse under 1100-talet till
en stad, som blev en av det medeltida Sveriges mest betydande. Dess stora tid började emellertid först med nästa sekel för att kulminera under 1300-talet och fortgå till 1400-talets mitt, då ruinerande olyckor drabbade den. År 1473 beordrade Sten Sture, att staden skulle flyttas till platsen för nuvarande Gamlestaden i Göteborg, och att den skulle kallas Nya Lödöse. Därmed var Lödöse historia som stad officiellt avslutad. Det hade nu blivit 'Gamla Lödöse". Dock berövades det inte sina previlegier. Gustav Vasa måste längre fram vara mycket hårdhänt för att driva invånarna till den nya staden. Hans söner visade mildhet. Så klämtade klockorna för Lödöse den 5 februari 1646. Axel 0xenst järna talade då i rådet förnatt Gablelöse blifver Bondeby". 0ch så blev det. Men Lödöse-borna ha alltid varit ett envist och besvärligt släkte, vilket Gustav Vasa fick erfara, och än finns det Lödöse-bor.