Kommunerna 1955: Mariannelunds köping

Mariannelund vapen

Mariannelund flagga

Är 1954 den 29 mars beslöto kommunalfullmäktige i Mariannelunds köping antaga följande köpingsvapen: "I grönt fält en störtad inböjd spets av guld, belagd med ett grönt treblad med stjälk och åtföljd på vardera sidan av ett veteax av guld".

Mariannelund centrum

Bild av centrum.

Mariannelunds köping bildades 1928 av stationssamhället Mariannelund, som låg i Hässleby landskommun. Vid kommunsammanslagningen 1952 vidgades köpingen att omfatta den gamla moderkommunen samt dessutom landskommunen Kråkshult. Köpingens folkmängd näranog fördubblades genom sammanslagningen och uppgår den 1 januari 1955 till 3271 personer.

Mariannelund Åsjöarna Spilhammarbadet

Vid Åsjöarna, som utgöra gränslinje mellan Jönköpings och Kalmar län, har Mariannelunds köping anlagt friluftsbad, benämnt Spilhammarbadet, vilket blivit mycket uppskattat genom sitt natursköna läge och utomordentliga badvatten.