Kommunerna 1955: Markaryds köping

Markaryds köping

Markaryd köping kommunalhus

Kommunalhuset

Markaryd köping folkskola

Folkskolan

Markaryd köping folkhögskola elevhem

Markaryds folkhögskolas elevhem

Markaryd köping Intäppan bostadsområde

Intäppan, av köpingen exploaterat bostadsområde

Markaryd köping Skärsjövallen

Skärsjövallen

Markaryd köping järnvägshotellet

Järnvägshotellet