Kommunerna 1955: Medåkers landskommun

Medåker rubrik

Medåkers kommun är belägen utefter västra kanten av Västmanlands län. Den anses av utomstående vara en synnerligen misslyckad kommunbildning på grund av sin geografiska oformlighet. Kommunen är närmare sju mil lång under det att dess största bredd endast är tolv kilometer. Delkommunerna Västra Skedvi, Himmeta, Medåker och Arboga lands varav kommunen är bildad, var dock vid kommunsammanslagningen eniga om att kommunen skulle bli den bästa av de alternativ som förelades. Det har också visat sig, att sammanhållningen är den bästa, och något önskemäl om ombildning av kommunen finns inte. Vissa svårigheter ha yppat sig vid lösningen av skolväsendets centralisering, men dessa svårigheter bero på avstånden och den glesa bebyggelsen och kvarstå även om kommunen ombildas. Ekonomin är god. Uttaxeringen har de senaste två åren stannat vid sex kronor, trots att relativt stora fonderingar gjorts.
Kommunen är en utpräglad jordbruks- och skogskommun. Industri och verkliga tätorter finns inte. Kommunalförvaltningen är tills vidare decentraliserad, varför kommunala förvaltningsbyggnader ännu inte visat sig erforderliga. Byggnad för kommunalkontor är inköpt men användes för närvarande som lärarbostad och kontor för kommunalnämndens ordförande. Inom kommunen finnas fyra bygdegårdar, vilka erhålla kommunalt stöd och användasvid kommunala sammanträden.

Medåker Tofta ålderdomshem

Tofta ålderdomshem, Medåkers kommun.

Medåker bygdegård

Medåkers bygdegård.