Kommunerna 1955: Mosjö landskommun

Mosjö kyrka

Mosjö kyrka - från 1100-talet

Mosjö folkskola

Mosjö folkskola - uppförd 1913

Mosjö ålderdomshem

Mosjö ålderdomshem - uppfört 1913 med ritningar från dåvarande Svenska Fattigvårdsförbundet - ombyggt 1944

Mosjö järnvägsstation

Mosås järnvägsstation - uppförd 1904.
Det gamla stationshuset uppfördes år 1862, eller det år SJ byggde banan Hallsberg - Örebro.

Mosjö Täby kyrka flygfoto 1

Mosjö Täby kyrka flygfoto 2

Täby kyrka - från medio 1100.