Kommunerna 1955: Njutångers landskommun

Njutånger rubrik vapen signaturer

Vår kommun är en utpräglad industrikommun. År 1685 anlades järnverket,

Njutånger järnverket

vilket emellertid för närvarande är under avveckling.
I stället dominerar A/B Iggesunds Bruks cellulosafabriker vilka såväl direkt som indirekt giva kommunen ett imponerande skatteunderlag

Njutånger Iggesunds bruk

varom jubilaren Sixten Larsson själv lämnat vi ttnesbörd i...

nedanstående blad av Landskommunernas Tidskrift.

Njutånger