Kommunerna 1955: Norsjö landskommun

Norsjö rubrik

Norsjö landskap

Norsjö text

Norsjö kyrka

Fädernas kyrka uppförd år 1917

Norsjö sommarsöndag

En sommarsöndag

Norsjö centrum

Köpenskapen blomstrar

Norsjö skola

Skolan är grunden för all framgång

Norsjö gästis

Målet för semestern: Gästis, i en bok av Fredrik Böök prisat för sin goda mat. Omgivningarna erbjuda härliga utflykter med bad och fiske.

Norsjö gästis 2

Norsjö vinter skidor

Norsjö vinter timmer häst

Vinter är norsjöborna bundsförvant i sport och vardagsgöra.

Norsjö kommunalhus

Kommunalhuset, där valda representanter, efter bästa förmåga, förvalta arvet från gångna generationer.

Norsjö sigill vapen