Kommunerna 1955: Osby landskommun

Osby vapen

Osby köpings vapen.

Järnvägsstation år 1862
Municipalsamhälle år 1900
Köping år 1937
Invånarantal år 1937: 2108
1955: 4564
Antal skattekronor år 1937: 18516
år 1954:
143846:46

Utsikt från Osby nya vattentorn mot so och Osbysjön.

Osby samhälle Osbysjön