Kommunerna 1955: Östertälje landskommun

Östertälje rubrik

Östertälje kommunalhus

Östertälje. Kommunalhuset.

Östertälje Igelsta ångsåg flygfoto

Igelsta ångsåg, Östertälje.

Östertälje signaturer

Östertälje Hall flygfoto

Hall, Södertälje

Östertälje Hall slutna avdelningen

Fångvårdsanstalten å Hall. Slutna avdelningen.

Östertälje Hall helöppna avdelningen

Fångvårdsanstalten å Hall. Helöppna avdelningen.

Östertälje Tveta ålderdomshem

Tveta ålderdomshem

Östertälje ålderdomshem

Östertälje ålderdomshem

Östertälje kyrka